Konferencja

Bezpieczeństwo przedsiębiorstw a społeczna odpowiedzialność biznesu

 

23/04/2014

   
 
 

CSR - co to jest?

CSR (Corporate Social Responsibility) to społeczna odpowiedzialność biznesu. Jest to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, polegająca na świadomym, zrównoważonym działaniu zorientowanym nie tylko na zysk finansowy i aspekty ekonomiczne, ale także uwzględniającym potrzeby i wymagania szeroko pojętych interesów społecznych i ekologicznych w otoczeniu firmy.

więcej

CSR w TAURUS OCHRONA

Spółka TAURUS OCHRONA jako pierwsza firma w swojej branży zdecydowała się na budowanie swojej pozycji zgodnie z najnowszymi trendami biznesowymi i społecznymi, w oparciu o społeczną odpowiedzialność. Dzięki temu, już dzisiaj firma staje się liderem w tym zakresie, nie tylko w województwie kujawsko-pomorskim, ale w całej Polsce.

więcej

CSR w Polsce i na świecie

Firmy na całym świecie dawno zrozumiały, że wprowadzenie zasad odpowiedzialnego biznesu do strategii firmy da im wymierne korzyści. Coraz częściej też sektor MŚP docenia zalety działania według zasad społecznej odpowiedzialności.

więcej