Agenda Konferencji „Bezpieczeństwo przedsiębiorstw a społeczna odpowiedzialność biznesu”

Jedną z najważniejszych ludzkich potrzeb jest potrzeba bezpieczeństwa. Podobnie jest z przedsiębiorstwami, szeroko rozumiane bezpieczeństwo (czyli bezpieczeństwo organizacyjne, fizyczne, informacyjne i bezpieczeństwo zachowania ciągłości zdarzeń) zapewnia prawidłowe funkcjonowanie sprzyja rozwojowi przedsiębiorstwa.

Celem organizatorów konferencji jest pokazanie jak odpowiedzialny społecznie biznes wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa.


godz.11.oo, 23.04.2014, Toruński Inkubator Technologiczny Łokietka 5 , 87-100 Toruń


Piotr Wielgus

Społeczna odpowiedzialność biznesu: nowy paradygmat zarządzania.

Krzysztof Łęcki

Strategia CSR drogą do sukcesu w branży ochrony.

Dr Maria Anna Karwowska

Wzajemne powiązania przedsiębiorstw sprzyjają społecznej odpowiedzialności biznesu.

Sławomir Wagner

Kapitał zaufania – sukcesem w biznesie.

Przerwa kawowa
12:20 – 12:50

Krzysztof Ciesielski

Monitoring w Polsce 2014 – omówienie wyników Raportu opracowanego przez Fundację Rozwoju Bezpieczeństwa Komercyjnego.

Piotr Beczek

Prawne i finansowe skutki zdarzeń losowych w biznesie i życiu prywatnym.

Maciej Grabowski

Bezpieczeństwo ekonomiczne podmiotów gospodarczych.

Marcin Radomski

Sukcesja biznesowa w relacjach z interesariuszami.

Dr Przemysław Hewelt

Społeczna odpowiedzialnośc biznesu ujmowana w „etycznych indeksach giełdowych”.

Poczęstunek
od 14:30